معرفى گروه

 

معرفي گروه زيست شناسي                          

گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در سال 1368 با حدود 118 دانشجو در رشته کارشناسی زیست شناسی عمومی و در سال 1372در رشته دبیری شروع به کار کرد. در حال حاضر با در اختیار داشتن 1101 دانشجو در سه گرایش زیست شناسی عمومي ، دبيري زيست شناسي و زيست شناسي سلولي و مولكولي (گرايش بيوشيمي) در مقطع کارشناسی و حدود 196 دانشجوی کارشناسی ارشد درسه شاخه علوم گياهي ، علوم جانوري و بيوفيزيك و 5 گرایش به فعالیت خود ادامه می دهد.

در طی سالهای نخست، آزمايشگاه هاى كارشناسى نظير زيست شناسى گياهى و زيست شناسى جانورى تأسيس گرديد. آزمایشگاه های تخصصی جانور شناسى، پروتوزئولوژى ، زيست شناسى سلولى و مولكولى ، ژنتيك ، ميكروبيولوژى ، فيزيولوژى جانورى ، بافت شناسى و جنين شناسى ، تشريح و مورفولوژى گياهى ، سيستماتيك گياهى ، فيزيولوژى گياهى و بيوشيمى نیز به تدریج تکمیل و راه اندازی شد.

گروه زيست شناسى دارای آزمایشگاههای تحقيقاتى تكوين جانورى ، فيزيولوژى جانورى ، تحقيقات گياهى ، كشت و بافت گياهى می باشد که آزمايشگاه تحقيقاتی تكوين جانورى سال 1383 و فيزيولوژى جانورى سال 1385 و تحقيقات گياهى سال 1385 و كشت و بافت گياهى 1386تأسیس کرده است.

هرباريوم  

هرباريوم ( موزه گياه شناسي ) گروه زيست شناسي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در سال 1371 تاسيس شد . به مرور با جمع آوري نمونه هاي گياهي از مشهد و برخي نقاط استان خراسان تعداد گياهان اين بخش به11284 عدد رسيد .

هرباريوم گروه زيست شناسي ، در تاريخ 31 آگوست 2007 مطابق با نهم شهريور 1386 در ايندكس هرباريوروم با نام هرباريوم دانشگاه آزاد اسلامي مشهد و نام اختصاري IAUMثبت شد . در حال حاضر مجموعه موجود در هرباريوم IAUMشامل 79 تيره دولپه14 تيره تك لپه و 10 تيره بازدانه و نهانزادآوندي مي باشد .

موزه زيست شناسي

موزه زيست شناسي از سال 1375 بصورت رسمي فعاليت خود را در گروه زيست شناسي شروع نمود . و تا كنون تعداد زيادي نمونه از رده هاي مختلف جانوري را نگهداري مي نمايد .

 

اهداف آموزشی گروه

اهداف آموزشی گروه تربیت نیروهای متخصص در زمینه شاخه های مختلف زیستی به منظور فعالیت در مراکز آموزشی و پژوهشی کشور و تربیت نیروی فعال در کار پژوهش به عنوان هدایت کنندگان طرح های پژوهشی کشور می باشد.

 اعضاء گروه

گروه زيست شناسى دارای 20 عضو هيأت علمى می باشد و تعداد 3 نفرمربى بصورت حق التدريس با گروه همكارى دارند. گروه زيست شناسى از خدمات آموزشى 7 نفر كارشناس آموزشى نيز بهره مند مى باشد. ضمناً تعداد 9 کارشناس نیز به صورت حق التدریس به گروه کمک می نمایند.

Finland Sevastopol joomla