اساتيد

اساتيدگروه زيست شناسي شامل تمام وقت ، نيمه وقت و حق التدريس مي باشند .

الف) اساتيد تمام وقت عبارتند از :

 

اساتيد تمام وقت گروه زيست شناسي

سمت

 

drbaharara2

نام:جواد

نام‌خانوادگى:بهارآرا

تاریخ تولد :1345

محل تولد :مشهد

گروه آموزشى :زیست شناسی

مرتبه علمى : دانشيار

تحصیلات دکتری تخصصی بیولوژی تكوین جانوری

 

معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه

khayatzadeh

نام:جينا                   

نام‌خانوادگى: خیاط زاده

تاريخ تولد :1345

محل تولد :تهران

گروه آموزشى : زیست شناسی

مرتبه علمى : استاد یار

تحصيلات:زیست شناسی جانوري-تکوینی

 

 

 

مدير گروه زيست شناسي

نام:محمود                

نام‌خانوادگى: ذكايي

تاريخ تولد :1325

محل تولد :اصفهان

گروه آموزشى : زیست شناسی

مرتبه علمى : استاد

تحصيلات:دكتري قارچ شناسي

 

عضو هيات علمي

nahkai

نام:محبوبه

نام‌خانوادگى:نخعی مقدم

تاریخ تولد : 1346

محل تولد : مشهد

گروه آموزشى :زیست شناسی

مرتبه علمى : استادیار

تحصیلات:  دكتري میكروب شناسی

 

عضو هيات علمي

tehranipoor

نام:مریم

نام‌خانوادگى:طهرانی پور

تاریخ تولد : 1352

محل تولد :مشهد

گروه آموزشى :زیست شناسی

مرتبه علمى : استاديار

تحصيلات:دكتري فیزیولوژی جانوری

 

عضو هيات علمي

نام: آذرنوش

نام‌خانوادگى  : جعفري

تاريخ تولد : 1347

محل تولد : مشهد

گروه آموزشى  :زيست شناسي

مرتبه علمى : دانشیار

تحصيلات  : دكتريعلوم گياهي/سيستماتيك گياهي

 

عضو هيات علمي

نام:هما

نام‌خانوادگى:محمودزاده آخرت

تاريخ تولد : 1349

محل تولد : مشهد

گروه آموزشى :زيست شناسی

مرتبه علمى : استاد يار

تخصص دكتري: سلولی ، تکوینی گیاهی

 

عضو هيات علمي

besharat

نام:هيلدا

نام‌خانوادگى:بشارت

تاريخ تولد : 1350

محل تولد : نيشابور

گروه آموزشى :گروه زيست شناسى

مرتبه علمى : مربى

تحصيلات :

 

عضو هيات علمي

masoudi

نام:فاطمه

نام‌خانوادگى:مسعودی خراسانی

تاريخ تولد: 20/12/1353

محل تولد: مشهد

گروه آموزشى :زیست شناسی

مرتبه علمى : مربی

تحصيلاتعلوم گیاهی-فیزیولوژی

 

عضو هيات علمي

abasi

نام:فروغ

نام‌خانوادگى:عباسى

تاريخ تولد : 15/01/1343

محل تولد : فردوس

گروه آموزشى :زيست شناسى

مرتبه علمى : استاد يار

علوم گیاهی(فیزیولوژی گیاهی)

 

عضو هيات علمي

نام:خديجه

نام‌خانوادگى :ن‍ژاد شاهرخ آبادى

تاريخ تولد : 1346

محل تولد : مشهد

گروه آموزشى :زيست شناسى

مرتبه علمى : استادیار

تحصیلات: دکتری تخصصیژنتيك مولكولى

 

عضو هيات علمي

نام:على

نام‌خانوادگى:نعمتى

تاريخ تولد : 1347

محل تولد : مشهد

گروه آموزشى :زيست شناسى

مرتبه علمى : استادیار

دكترى فیزیولوژی جانوري

 

 

عضو هيات علمي

نام:مهرو

نام‌خانوادگى:حاجی منیری عنبران

تاريخ تولد :1343

محل تولد :مشهد

گروه آموزشى زیست شناسی

مرتبه علمى : استاد یار

 دكترى علوم گیاهی/سیستماتیک

 

عضو هيات علمي

نام: جمشيدخان

نام‌خانوادگى: چمنی

تاريخ تولد : 1/5/1351

محل تولد : مشهد

گروه آموزشى :زيست شناسی

مرتبه علمى :دانشيار

 دکترا بيوفيزيک

 

عضو هيات علمي

نام: علي

نام‌خانوادگى: اسحاقي

تاريخ تولد : 1/6/1359

محل تولد : تربت حيدريه

گروه آموزشى :زيست شناسی

مرتبه علمى :مربي

دانشجوي دكتري بيوشيمي

 

 

عضو هيات علمي

 

 

 

ب) اساتيد نيمه وقت

1- آقاي دكتر مرتضي بهنام رسولي با درجه استادي

2-آقاي دكتر مهرداد لاهوتي با درجه استادي

3- آقاي دكتر ناصر مهدوي شهري با درجه استادي

4- آقاي دكتر فرهنگ حداد با درجه استادياري

5- خانم دكتر فرشته قاسم زاده با درجه دانشياري

ج) اساتيد حق التدريس (در ترم جاري)

1- آقاي مسعود همايوني (دانشجوي دكتري)

2- آقاي رضا رجبي (دانشجوي دكتري)

3- آقاي باراني(دانشجوي دكتري)

4- آقاي مهدي فرقاني (دانشجوي دكتري)و عضو هيات علمي دانشگاه دامغان

Finland Sevastopol joomla