كاركنان

كاركنان گروه زيست شناسي

گروه زيست شناسي با حدود 1200 دانشجوي كارشناسي و 200 دانشجوي كارشناسي ارشد و 208 گروه آزمايشگاهي كه در 12 مكان آزمايشگاهي برگزار مي گردد از سه عضو خدماتي ويك كارشناسي  گروه و شش كارشناس آموزشي برخوردار مي باشد .

كاركنان گروه عبارتند از :

1- سيد غلامرضا فيض كارشناس گروه fayse

نام: سيد غلامرضا

نام خانوادگي : فيض

تاريخ تولد : 1344

محل تولد : كاشمر

آخرين مدرك: كارشناسي توليد و پرورش گياهان دارويي و معطر و دانشجوي كارشناسي ارشد علوم گياهي (زيست شناسي) دانشگاه آزاد اسلامي مشهد.

سابقه خدمت: داراي 21 سال سابق خدمت در گروه زيست شناسي دانشكده علوم پايه دانشگاه آزاد اسلامي مشهد .

دوره هاي تخصصي كه كذرانده ام :

1- آشنايي با قوانين موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و تدوين استاندارد هاي ملي ايران

2- كارگاه كشت هيدروپونيك

مقالات علمي :

داراي 4 مقاله در مجامع علمي كشور .

1- دو مقاله در اولين كنگره بيولوژي كاربردي ايران با دامنه بين المللي

2- يك مقاله تحت عنوان نقش گياهان دارويي در اشتغال در اولين همايش شناسايي توانمندي ها ، موانع و راهكارهاي اشتغال

3- يك مقاله تحت عنوان دوره هاي آبياري و عوامل محيطي بر روي رشد و توليد گياه آويشن در همايش گياهان دارويي دانشگاه شاهد تهران

دوره هاي ضمن خدمت :

1-  ورزش و تندرستي

2- آشنايي با نرم افزار Word

3- آشنايي با نرم افزار Excel مقدماتي

4- دوره اطفاء حريق

5- آشنايي با كتابخانه ديجيتال دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

6- نماز و احكام  آن

7- گزارش نويسي

8- آشنايي با نرم افزار PowerPoint

9- ترتيل و روخواني قرآن كريم

10- كارگزاري در اسلام

11- آشنايي با قرائت و روخواني قرآن كريم

12- آموزش سايت زيست شناسي

 

2- غلامحسين دنيا گذشته عضو خدمات

3- ايران محزون عضو خدمات

4- طاهره طبق فروش عضو خدمات

 

كارشناسان تمام وقت گروه زيست شناسي :

1- سيد محمد فردانيان

2- علي شعاع

3- مهدي رحيمي زاده

4- نرگس تهراني

5- فريده زادنيا

6- بهناز منعم

Finland Sevastopol joomla