اخبار

اخبار

قابل توجه كليه اساتيد گرامي و دانشجويان محترم :

از غرفه گروه زيست شناسي  در محل نمايشگاه بين المللي كه بمناسبت هفته پژوهش برگزار گرديده ديدن فرماييد.

محل بازديد : سالن انوري

زمان بازديد : از 9 صبح تا 19

 

Finland Sevastopol joomla