اساتيد راهنما

قابل توجه دانشجويان محترم زيست شناسي

دانشجويان گرامي حتماً قبل از انتخاب واحد اينترنتي به اساتيد راهنما معرفي شده مراجعه نماييد . چون عواقب ناشي ار انتخاب واحد بدون هماهنگي با استاد راهنما به عهده دانشجو مي باشد .

براي ديدن اساتيد راهنما اينجا را كليك نماييد .

Finland Sevastopol joomla