اطلاعيه مهم

on .

اطلاعيه

قابل توجه دانشجويان محترمي زيست شناسي كه در كلاس هاي المپياد شركت نموده اند ، آزمون المپاد روز چهارشنبه 1390/09/30 ساعت 11/30 در محل سالن اجتماعات برگزار مي گردد .

گروه زيست شناسي

اطلاعيه مهم

با توجه به برگزاري المپياد زيست شناسي در سال 1391 گروه زيست شناسي از بين دانشجوياني كه معدل بالاي 17 داشته اند آزمون مقدماتي المپياد را برگزار نمود ، كه از بين شركت كنندگان افرادي كه حد نصاب لازم نمره را كسب نمودند جهت شركت در كلاس هاي تقويتي المپياد ثبت نام بعمل آورد و از تاريخ 1390/09/07 شروع كلاس هاي تقويتي اعلام گرديد . كه ساعات ارائه دروس  با توجه به نظر اساتيد محترم و دانشجويان عزيز برگزار مي گردد .

كه پس از برگزاري كلاس هاي فوق العاده مرحله دوم آزمون بعمل مي آيد كه تعداد 5 نفر از بين شركت كنندگان كه بيشترين امتياز را كسب نمايند بعنوان نمايندگان دانشگاه آزاداسلامي مشهد در آزمون منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامي شركت نمايند .

گروه زيست شناسي از دانشجوياني كه علا قمند به بازديد از موسسه سرم سازي رازي ، شركت گلچكان زماني و مركز نگهداري كودكان عقب مانده ذهني هستند ثبت نام مي نمايد، جهت ثبت نام به دفتر گروه مراجعه نمايند .

گروه زيست شناسي در هفته پژوهش اقدام به برگزاري كارگاههاي ذيل را نموده است كه بصورت رايگاه براي دانشجويان ارائه مي نمايد :

1- كارگاه PCR تئوري

2- كارگاه PCR عملي

3- كارگاه كشت سلول و بافت تئوري

4-كارگاه كشت سلول و بافت عملي

5- كارگاه آشنايي با نرم افزارهاي آمار زيستي

6- كارگاه رفرانس نويسي با نرم افزار End note

Finland Sevastopol joomla