گروه زيست شناسي

گروه زیست شناسی دانشکده علوم پايه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در سال 1368 با حدود 118 دانشجو شروع بكار نمود .

گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در سال 1368 با حدود 118 دانشجو در رشته کارشناسی زیست شناسی عمومی و در سال 1372در رشته دبیری شروع به کار کرد. در حال حاضر با در اختیار داشتن 1101 دانشجو در سه گرایش زیست شناسی در مقطع کارشناسی و حدود 196 دانشجوی کارشناسی ارشد به فعالیت خود ادامه می دهد.
در طی سالهای نخست، آزمايشگاه هاى كارشناسى نظير زيست شناسى گياهى و زيست شناسى جانورى تأسيس گرديد. آزمایشگاه های تخصصی جانور شناسى، پروتوزئولوژى ، زيست شناسى سلولى و مولكولى ، ژنتيك ، ميكروبيولوژى ، فيزيولوژى جانورى ، بافت شناسى و جنين شناسى ، تشريح و مورفولوژى گياهى ، سيستماتيك گياهى ، فيزيولوژى گياهى و بيوشيمى نیز به تدریج تکمیل و راه اندازی شد.
گروه زيست شناسى دارای آزمایشگاههای تحقيقاتى تكوين جانورى ، فيزيولوژى جانورى ، تحقيقات گياهى ، كشت و بافت گياهى می باشد که آزمايشگاه تحقيقاتی تكوين جانورى سال 1383 و فيزيولوژى جانورى سال 1385 و تحقيقات گياهى سال 1385 و كشت و بافت گياهى 1386تأسیس کرده است.
                                مدیران گروه از بدو تاسيس تا كنون
  

نام و نام خانوادگی مرتبه علمی دوران تصدی
محمود ذكايى استاد   13سال 
جواد بهارآرا دانشيار 2سال
جمشيد خان چمنى   دانشيار 2 سال   
آذرنوش جعفرى دانشيار 2 سال
هما محمودزاده آخرت استاديار   2 سال 
جينا خياط زاده استاديار    اكنون

 

Finland Sevastopol joomla