برگزاري سمينار هاي هفته پژوهش

گروه زيست شناسي در راستاي هفته پژوهش اقدام به برگزاري سخنراني هايي نموده است .

گروه زيست شناسي در هفته پژوهش سخنراني هاي زير را برگذار مي نمايد .

1- سخنراني خانم دكتر محمود زاده با موضوع كاربرد نانو بيوتكنولوژي در گياهان زمان برگزاري يك شنبه 1390/09/20 محل برگزاري سالن اجتماعات دانشكده علوم پايه

2- سخنراني خانم دكتر معلم زاده با موضوع طب هوميوپاتي  زمان برگزاري روز سه شنبه 1390/09/22 محل برگزاري سالن اجتماعات دانشكده علوم پايه

Finland Sevastopol joomla